Wat krijgt een toelating bij in situ gegenereerde biociden?

In situ gegenereerde biociden worden ter plekke gemaakt uit een (of meerdere) precursor(s) òf uit algemeen voorhanden zijnde stoffen (bijv: zeewater of lucht).
In geval dat er sprake is van een precursor(s) dan geldt dat de regels voor toelating van biociden van toepassing zijn op de precursor(s).

Bij het in situ genereren van biociden zijn vier situaties mogelijk:

Er worden precursors gebruikt die speciaal voor dat doel op de markt gebracht worden en die bij mengen spontaan de gewenste biocide genereren

Er worden precursors gebruikt die speciaal voor dat doel op de markt gebracht worden en die met behulp van een speciale generator de gewenste biocide genereren

Er wordt een coating op de markt gebracht die onder invloed van licht of een ander mechanisme biociden genereert

In situ wordt een biocide gegenereerd uit water, lucht, of een algemeen verkrijgbare stof die niet als precursor op de markt gebracht wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een apparaat om de gewenste biocide te genereren.

Deze 4 situaties worden beschreven in een document dat is vastgesteld in de CA meeting voor biociden: CA-July19-Doc.4..1.In situ_rev2.docx

  1. Indien een stof of mengsel op de markt gebracht wordt met als claim om te dienen als precursor voor het in situ genereren van een biocide, dan dient dat product een toelating als biocide te hebben. Voorbeeld: het genereren van chloordioxide uit natriumchloriet en een zuur
  2. Indien een stof of mengsel op de markt gebracht wordt met als claim om te dienen als precursor voor het in situ genereren van een biocide en er wordt gebruik gemaakt van een speciale generator, dan dient dat product een toelating te hebben als biocide. De aanvrager kan de keuze maken om in de toelating te laten opnemen dat het toegelaten product alleen in een of meerdere met name genoemde generatoren gebruikt mag worden. Voorbeeld: koper en zilver dat als biocide (in de vorm van electroden) op de markt gezet wordt om gebruikt te worden in apparatuur voor het desinfecteren van drinkwater
  3. Indien een coating op de markt gebracht wordt, waarmee in situ een biocide gegenereerd kan worden (bijvoorbeeld: vrije radicalen onder invloed van licht waarmee de coating beschenen wordt), dan krijgt de coating de toelating als biocide.
  4. Indien een biocide in situ gegenereerd wordt uit stoffen zoals water of lucht of uit stoffen die algemeen verkrijgbaar zijn (zoals keukenzout uit de supermarkt), dan krijgt de in situ gegenereerde werkzame stof de toelating. De aanvrager kan de keuze maken om in de toelating te laten opnemen dat het toegelaten biocide alleen in een of meerdere met name genoemde generatoren gegenereerd mag worden.

Hoe zit het met de apparatuur?

De toelating wordt afgegeven voor de precursor (bijvoorbeeld de koper/zilver electrode) of anders, in geval dat niet mogelijk is, wordt de toelating afgegeven voor de in situ gegenereerde werkzame stof. In alle gevallen van in situ genereren is het mogelijk dat de aanvrager het Ctgb verzoekt om de toelating af te geven voor precursor of de in situ gegenereerde stof gekoppeld aan de apparatuur die daarvoor gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: de toelating wordt afgegeven voor een in situ geproduceerde stof uit omgevingslucht gegenereerd met apparatuur van firma Y.

Zie ook