Kennisgeving invoer gewasbeschermingsmiddel (parallelle import)

Vraag eerst een vergunning voor parallelhandel aan via formulier  Aanvraagformulier parallelle vergunning gewasbeschermingsmiddel (zie de bijlage hieronder). Na de ontvangst van ons goedkeuringsbesluit, kunt u via het formulier ‘Kennisgeving invoer gewasbeschermingsmiddel (parallel import) de partijnummers doorgeven aan de NVWA én aan het Ctgb.