Consultatie melden van nieuwe informatie

Nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu veroorzaakt door een toegelaten middel moeten onmiddellijk bij het Ctgb worden gemeld. Toelatinghouders hebben deze wettelijke verplichting voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op grond van artikel  56 van de Verordening 1107/2009 en voor een toegelaten biociden op grond van artikel 47 van de Biocidenverordening 528/2012.
Daarnaast moet de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel minder acute informatie aan het Ctgb melden met een jaarlijkse melding. Voor beide meldingen is een meldingsformulier opgesteld.

Het formulier voor de jaarlijkse melding zal met de jaarlijkse vergoeding aan de toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel worden opgestuurd. Dit zal voor het eerst in februari 2019 zijn.