Beleidsregel vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen

De vergelijkende evaluatie is sinds 1 augustus 2015 verplicht in de EU. Dit instrument heeft als doel om – waar mogelijk – gewasbeschermingsmiddelen op basis van bepaalde stoffen (‘kandidaten voor vervanging’) te vervangen door alternatieven die veiliger zijn voor mens, dier en milieu.

Het is gebleken dat de vergelijkende evaluatie in de huidige vorm ineffectief en inefficiënt en in de praktijk niet uitvoerbaar is. Er worden nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen vervangen terwijl de vergelijkende beoordeling wel tijd kost en vertraging in het beoordelingsproces oplevert. Het Ctgb stelt daarom een aangepaste werkwijze voor. Er wordt verwacht dat er vaker middelen zullen worden vervangen en dat de procedure sneller kan worden uitgevoerd.

Inzien en reageren

De concept-beleidsregel staat gedurende 5 weken open voor consultatie. U kunt tot en met 3 november 2023 reageren door uw reactie te sturen naar het volgende email-adres: post@ctgb.nl.

U wordt verzocht hiervoor gebruik te maken van onderstaande commentaartabel en in de onderwerpregel op te nemen: ‘reactie [naam organisatie] n.a.v. Ctgb-consultatie VE GBM 2023”. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.