Beroep Stichting Bollenboos tegen toelating grondontsmettingsmiddelen

Na een aanvankelijke schorsing van de toelating van de grondontsmettingsmiddelen Nemasol en Monam in 2014, worden de middelen begin 2019 weer toegelaten met aanvullende toepassingsvoorwaarden. De Stichting Bollenboos gaat met verschillende argumenten tegen deze nieuwe toelating in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Het CBb oordeelt dat de overwegingen van het Ctgb en de onderbouwing daarvan juist zijn. Wel heeft het Ctgb ten onrechte oud toetsingskader gebruikt. Daarom vernietigt het CBb het Ctgb-besluit. Het CBb laat wel de inhoud van het besluit in stand omdat gebruik van het huidige toetsingskader niet tot andere conclusies zou leiden. Zie de uitspraak d.d. 9-11-2021.