CBb uitspraak beroep aanvrager tegen niet toelaten biocide

Een aanvrager maakte bezwaar tegen het niet toelaten van een biocide, een spray tegen kruipende insecten. Het Ctgb besloot op basis van een worst case-benadering (realistische, slechtst denkbare omstandigheden) dat er een onaanvaardbaar risico is voor het watermilieu. Residuen van de spray kunnen daar via het rioolwater in terechtkomen. De aanvrager ging hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dat oordeelde dat het Ctgb de aanvraag terecht had afgewezen. Zie de uitspraak op De Rechtspraak.