Wijziging toelating Primo Maxx

Besluit wijziging toelating van Primo Maxx (12706N). Dit gewasbeschermingsmiddel is vanaf 8 november 2016 alleen nog toegelaten op golf greens.