Openbaarmaking van studies

Per 21 maart 2021 wordt de aangepaste Algemene Levensmiddelenverordening van kracht, waardoor de kaders van openbaarmaking zullen veranderen. Voor de periode tot 21 maart 2021 heeft het Ctgb een besluit genomen voor een eerste lijn in de openbaarmaking van studies. Het besluit is gebaseerd op een workshop met data-eigenaren die betrokken zijn bij lopende bezwaar- en beroepzaken over openbaarmaking van studies.