Per 3 juli 2023 Grondwateratlas versie 3.3.2. gebruiken

In februari is een nieuwe versie van de Grondwateratlas door Wageningen Environmental Research op de website Pesticidemodels.eu vrijgegeven. De nieuwe versie is aangevuld met recente monitoring data van de drinkwaterbedrijven, en bevat alle beschikbare data van de provincies voor de periode 1994 – 2019. Bovendien zijn de kwaliteitslabels van de data ingevuld, en is er een begeleidend rapport met een voorstel voor werkwijze voor het gebruik van de Grondwateratlas in de toelatingsprocedure gepubliceerd. De nieuwe versie maakt het mogelijk om monitoringsgegevens bij de toelatingsbeoordeling te gebruiken. Ctgb werkt aan de implementatie van de nieuwe versie en bijbehorende werkwijze. Informatie over hoe aanvragers de nieuwe versie dienen te gebruiken bij de voorbereiding van nieuwe aanvragen voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel zal worden toegelicht via onze website en nieuwsbrief. In de tussentijd mogen aanvragers versie 3.2.2 van de Grondwateratlas al gebruiken. Wel gaat het Ctgb de data in de nieuwe versie van de Grondwateratlas met onmiddelijke ingang toepassen in de risicobeoordeling van lopende en nieuwe aanvragen, zodat alle beschikbare monitoringgegevens in grondwater worden meegenomen. Indien uit de beoordeling van de nieuwe data blijkt dat additionele informatie nodig is om tot een besluit te komen, dan zal de aanvrager in de gelegenheid gesteld worden om deze informatie aan te leveren.