Release Grondwateratlas versie 4.3.2.

In december 2023 is een nieuwe versie van de Grondwateratlas door Wageningen Environmental Research op de website Pesticidemodels.eu vrijgegeven. In de nieuwe versie zijn een aantal bugs in de gebruikersinterface verholpen, en zijn een aantal verbeteringen aangebracht in de uitvoer. Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de release notes op de website Pesticidemodels.eu. De nieuwe Grondwateratlas database 4.3.2 bevat dezelfde meetresultaten als de vorige versie. Echter, door het oplossen van de bugs, levert de nieuwe versie wel andere resultaten op voor de beschrijvende statistiek die gerapporteerd wordt van de data. Het Ctgb gaat daarom de nieuwe versie van de Grondwateratlas met onmiddellijke ingang toepassen in de risicobeoordeling van lopende en nieuwe aanvragen. Indien uit de beoordeling op basis van de nieuwe versie van de Grondwateratlas blijkt dat additionele informatie nodig is om tot een besluit te komen, dan zal de aanvrager in de gelegenheid gesteld worden om deze informatie aan te leveren. Het Ctgb werkt op dit moment nog aan de implementatie van het rapport van de Werkgroep Grondwateratlas, met een voorstel voor werkwijze voor het gebruik van de Grondwateratlas in de toelatingsprocedure (zie eerder bericht over Grondwateratlas versie 3.3.2.).