Werkinstructies Fate & behaviour

Werkinstructies (vooral betreffende het NL Addendum)

De Werkinstructie bi-phasic kinetics voor 1,2,4 triazole is in maart vervallen en verwijderd.  Aanvragers kunnen voor de modellering van de bifasische afbraak van 1,2,4-triazool in bodem de werkwijze hanteren zoals die in de EFSA conclusie van ipconazool en tebuconazool wordt gevolg.