Richtlijnen voor gedrag en lotgevallen in het milieu

Ter verbetering van de harmonisatie stelde het Central Zone Steering Committee een working document vast voor de ‘core assessment’ voor het onderdeel gedrag en lotgevallen in het milieu. De nieuwe versie (v1.1) van het document – een richtlijn voor de aanvragers – geldt vanaf 1 december 2018. Het document bevat uitsluitend richtlijnen voor het opstellen van de zogenoemde ‘core assessments’ en dekt niet alle nationaal-specifieke vereisten van de verschillende lidstaten.

Het document geeft instructie over de volgende zaken:

  • Grondwater en oppervlaktewater modellering; de te gebruiken parameters voor modelling wordt besproken. Met name wanneer EU agreed eindpunten en wanneer ‘new Annex II data’ kan worden gebruikt. Ook wordt instructie gegeven over de te modelleren gewassen en de toedieningsdatum (gebruik AppDate tool). Daarnaast wordt vermeld wat er in het meegeleverde rapport dient te staan en welke scenario’s relevant zijn voor risicobeoordeling binnen de Centrale Zone.
  • Voor oppervlaktewater modellering is daarnaast nog aangegeven hoe verfijningen met STEP 4 moeten worden uitgevoerd en gerapporteerd.
  • Er wordt instructie gegeven over hoe de non-relevantie van grondwatermetabolieten kan worden aangetoond en gerapporteerd.
  • Er wordt informatie gegeven over het gebruik van de Q10 waarde in modellering.
  • Voor non-professioneel gebruik (‘Home and Garden use’) is een getrapte aanpak voorgesteld met 2 ‘tiers’. Verfijningen kunnen plaatsvinden op nationaal niveau.

Kijk op het openbare gedeelte van de Europese databank CIRCABC voor het Working Document.