Greenhouse Emission Model (GEM versie 3.3.2)

Per 1 maart 2016 moeten de aanvraagdossiers waarbij toepassingen in kassen worden aangevraagd voldoen aan het Guidance Document Protected Crops. Om concentraties in het oppervlakte- en grondwater te bepalen is het Greenhouse Emission Model  (GEM) ontwikkeld.

Sinds eind maart is GEM versie 3.3.2 beschikbaar via EU pesticide models. Aanvragen met toepassingen in bedekte teelten kunnen per direct gebruik maken van GEM 3.3.2. Aanvragen op basis van GEM 1.1.1 worden nog tot 1 oktober 2016 geaccepteerd.

In GEM 3.3.2 zijn de scenario’s voor substraatteelt uitgebreid met enkele verfijningen:

  • additionele lozingsscenario’s gebaseerd op de nitraatemissienormen voor 2018-2020;
  • de optie om te kiezen voor hergebruik van filterspoelwater;
  • een applicatiemanager (management van toedieningsdatum ten opzichte van lozingsmoment) ten behoeve van de berekening van wachttijden.

Al deze opties worden beschreven in het addendum bij de GEM handleiding. Voor installatie van deze versie van GEM is het aan te raden het READ.ME-bestand te lezen. Nieuwe gebruikers kunnen gebruikmaken van een uitgebreide hands-on training om het model te leren kennen.