Ctgb-advies COM-voorstel beschermdoelen wilde bijen

De Europese Commissie heeft in het ScoPAFF van 30-31 maart een voorstel gedaan voor de beschermdoelen voor hommels en solitaire bijen en heeft de lidstaten om hun standpunt hierover gevraagd. Het ministerie van LNV heeft het Ctgb hierover om advies gevraagd.