Excel rekensheet berekening drinkwaterconcetraties bij toepassing op verhardingen

In lijn met de beslisboom drinkwater, zoals opgenomen in de Ctgb evaluation manual, is het rekenmodel berekening drinkwaterconcentraties bij toepassing op verhardingen bestemd voor de beoordeling van nieuwe stoffen (d.w.z. minder dan 3 jaar op de Nederlandse markt) met een voorgesteld gebruik op verhardingen.


Aanvragers dienen vanaf augustus 2016 dit rekenmodel te hanteren bij het indienen van het dossier.