Resident Secondary Exposure to Lawn Pesticides

Voor aanvragen onder het oude toetsingskader (zoals sommige uitbreidingsaanvragen) geldt Evaluation Manual NL part v 2.0. Excel sheets van modellen die worden gebruikt onder dit toetsingskader zijn:

  • Operator EUROPOEM I
  • Worker EUROPOEM II
  • Bystander EUROPOEM II
  • Operator NL model mixing & loading
  • Operator German model-90th percentile
  • Operator UK POEM
  • Resident Secondary Exposure to Lawn Pesticides