Exportverklaring

Op verzoek van een exporteur verstrekt het Ctgb een exportverklaring. Hiermee bevestigt het Ctgb dat het middel voor de aangegeven toepassing(en) in Nederland is toegelaten en dat dit middel voor die toepassingen vrij verhandeld mag worden. Importerende landen vragen vaak naar een bewijs opgesteld door de toelatingsautoriteit van het land waaruit een middel wordt geëxporteerd.

Wat is een exportverklaring?

Een exportverklaring is een verklaring die op verzoek van een exporteur van gewasbeschemingsmiddelen wordt opgesteld door het Ctgb.In dit document verklaart het Ctgb dat een bepaald gewasbeschermingsmiddel voor een bepaalde toepassing in Nederland is toegelaten.

Waarvoor hebben exporteurs een exportverklaring nodig?

Vaak verzoekt het land dat het gewasbeschermingsmiddelen importeert  om een exportverklaring.

Wanneer is er géén exportverklaring nodig?

Op grond van het Verdrag van Rome (vrij handelsverkeer) is er geen exportverklaring nodig indien het gewaschermingsmiddel wordt geëxporteerd naar een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA of EFTA) die aan de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) deelneemt.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over dit onderwerp. De informatie in de Registration Manual is bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen. In de Registration manual komen de volgende onderwerpen aan de orde: Characteristics, Registration process and Instruction for submission.