Exportverklaring

Op verzoek van een exporteur verstrekt het Ctgb een exportverklaring. Hiermee bevestigt het Ctgb dat het middel voor de aangegeven toepassing(en) in Nederland is toegelaten en dat dit middel voor die toepassingen vrij verhandeld mag worden. Importerende landen vragen vaak naar een bewijs opgesteld door de toelatingsautoriteit van het land waaruit een middel wordt geëxporteerd.

Characteristics

Het Ctgb verstrekt op verzoek van een exporteur een ‘exportverklaring’.  In de exportverklaring bevestigt het Ctgb dat het  gewasbeschermingsmiddel of biocide voor de aangegeven toepassing(en) is toegelaten of geregistreerd conform de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden/Verordening  Gewasbescherming (1107/2009) en dat dit gewasbeschermingsmiddel of biocide voor die toepassingen vrij verhandeld mag worden in Nederland.
Er wordt (op grond van het Verdrag van Rome - vrij handelsverkeer) geen exportverklaring afgegeven voor producten die bestemd zijn te worden verhandeld naar een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA of EFTA) die aan de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) deelneemt. Dus geen exportverklaringen voor:

  • EU: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Roemenie en Bulgarije.
  • EER: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

De verklaring kan in het  Engels, Frans of Spaans worden opgesteld. De exportverklaring wordt aangevraagd bij het Ctgb en kan volledig ingevuld worden gemaild naar Ctgb. Voor de behandeling van het verzoek is een tarief verschuldigd; zie het Tarievenbesluit.

Aan het exporteren en importeren van producten kunnen (strenge) voorwaarden gesteld worden en zijn veel documenten nodig. Voor meer informatie over internationale handel, de benodigde documenten, voorwaarden voor het importeren en exporteren van producten en de legalisatie van documenten kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitzondering niet toegelaten in Nederland maar wel in de EU

Voor de export buiten de EU mag in Nederland zaaizaad worden behandeld met een middel dat niet in Nederland maar elders in de EU is toegelaten. Hiervoor dient het betreffende bedrijf o.a. in het bezit te zijn een milieuvergunning. Deze wordt niet door het Ctgb verleend. Aangezien het zaaizaadbehandelingsmiddel in de EU is toegelaten, kan het Ctgb – in dit uitzonderlijke geval – een exportverklaring afgeven.