Vergunning voor parallelhandel

Het importeren van een gewasbeschermingsmiddel is alleen mogelijk als er in Nederland al een middel op de markt is met een identieke samenstelling als het te importeren middel.

De regelgeving voor parallelhandel schrijft voor dat de import van een partij gewasbeschermingsmiddelen uit bijvoorbeeld Duitsland in Nederland, alleen mogelijk is als er in Nederland een middel op de markt is met een identieke samenstelling als het middel met de toelating uit Duitsland. De handelaar moet dan in Nederland een vergunning voor parallelhandel aanvragen bij het Ctgb om de partij te mogen invoeren. Doorvoer vanuit Nederland naar België – vergunning op vergunning – is niet toegestaan. Wel kan in België een vergunning voor import uit Duitsland worden aangevraagd.

Volgens de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) nr. 1107/2009 moet een vergunning voor parallelhandel onder meer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een middel kan alleen in een lidstaat worden ingevoerd als het middel in de lidstaat van oorsprong volledig is beoordeeld en toegelaten.
  • De samenstelling van het middel moet identiek zijn (volgens artikel 52 van de verordening) aan die van een middel waarvoor in de invoerende lidstaat een toelating is verleend. Er moet daarbij ook sprake zijn van een gemeenschappelijke oorsprong.
  • Doorvoer van een parallel ingevoerd middel van de invoerende lidstaat naar een andere lidstaat (de zogenaamde vergunning op vergunning) is niet toegestaan.
  • Het is ook niet toegestaan om een middel van buiten de EU te importeren.

Guidance document parallelhandel voor gewasbeschermingsmiddelen

Meer informatie over de vergunning voor parallelhandel is te vinden in het guidance document van de Europese Commissie voor parallelhandel van gewasbeschermingsmiddelen (SANCO/10524/2012).

Nieuwe partij: aanmelden

Een vergunning voor parallelhandel kan bij het Ctgb worden aangevraagd, via formulier parallelle vergunning gewasbeschermingsmiddel. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een besluit. Daarna kunt u via het formulier ‘Kennisgeving invoer gewasbeschermingsmiddel (parallel import)’ de partijnummers doorgeven aan de NVWA én aan het Ctgb. Vanaf dat moment mag u de betreffende partij invoeren. Wel moet u de producten nog 48 uur in de originele verpakking houden, zodat de NVWA een controle kan uitvoeren. Is de betreffende partij op en wilt u een nieuwe partij importeren, dan dient u deze partij aan te melden bij de NVWA, zodat deze valt onder de bestaande vergunning.

Registration manual

In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer hierover. Per aanvraagtype wordt daar in 4 onderdelen (Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.