Vergunning voor parallelhandel

Het importeren van een gewasbeschermingsmiddel is alleen mogelijk als er in Nederland al een middel op de markt is met een identieke samenstelling als het te importeren middel.

Wat is een vergunning voor parallelhandel?

Een vergunning voor parallelhandel is een vergunning om een middel uit een lidstaat van de EU te mogen importeren en in Nederland op de markt te mogen brengen. Een belangrijke voorwaarden is dat het middel wat geïmporteerd wordt, identiek (volgens Artikel 52 van de Verordening) is aan een middel wat reeds in Nederland op de markt is en dus reeds beoordeeld is.

Waarom worden vergunningen voor parallelhandel verleend?

Het doel van het verlenen van vergunningen voor parallel handel is het bevorderen van het vrije verkeer en het bevorderen van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in de lidstaten. Het vrije verkeer van gewasbeschermingsmiddelen dient te worden vergemakkelijkt zonder onnodige belemmeringen op te werpen, maar gelijker tijd moet worden gewaarborgd dat er geen risico’s zijn voor mens, dier en milieu.

Waar kan ik zien welke vergunningen voor parallelhandel zijn verleend?

Net als alle toegelaten en vervallen middelen kunt u ook de verleende en vervallen vergunningen voor parallelhandel op onze website vinden. In het excelbestand Public Authorisations report vindt u in kolom G om wat voor toelating het gaat: Moedertoelating/afgeleide vergunning/parallelvergunning. (Enige basis kennis van Excel is hiervoor vereist). In kolom J vindt u per wanneer het middel op de markt is, en in kolom K ziet u tot wanneer het middel op de markt mag zijn (verlening van deze datum is mogelijk). Via kolom C gaat u naar de gebruiksaanwijzing. Hierin vindt u bijvoorbeeld waar het middel voor is toegelaten en  welke dosering dient te worden aangehouden. In de toelatingen databank kunt u alle besluiten zien die voor een bepaald middel zijn genomen.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

In de Registration manual (alleen Engelstalig) kunt u meer lezen over een vergunning voor parallelhandel / parallel trade permit. Deze informatie is bedoeld voor diegene die een aanvraag willen indienen. In de Registration Manual komen de volgende onderwerpen aan de orde: Characteristics, Registration process, Instruction for submission and Documentation.