Verplichte Melding Oogsttijdstip

Verplichte Melding Oogsttijdstip als bedoeld in de “Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbeschermingsmiddelen”

Het formulier dient uitsluitend te worden gebruikt voor 1 proefveld en dient uiterlijk twee dagen voor het te verwachten oogsttijdstip bij voorkeur per email te worden toegezonden aan de hoofdinspecteur Divisie Landbouw & Natuur van de NVWA.