Verzoek inlichtingen dierproeven

Formulier voor het opvragen van inlichtingen over proeven met een gewasbeschermingsmiddel of een werkzame stof bij gewervelde dieren om onnodige dierproeven te voorkomen.