Notitie 'Vergelijking uitkomsten Europese en Nederlandse beoordelingen met betrekking tot spuitdrift'

Voorstel in de notitie is om bij aanvragen tot zonale toelating met Nederland als cMS en bij aanvragen tot wederzijdse erkenning de Europese beoordeling van spuitdrift over te nemen als dat niet leidt tot een lager beschermingsniveau ten opzichte van de nationale beoordeling.