Toelichting bij composition statement

Het composition statement is het recept van uw middel, en dient informatie te bevatten over de technisch werkzame stof(fen) en alle co-formuleringen die zijn samengevoegd tijdens de bereiding van het middel. Zonder deze informatie kan het Ctgb de beoordeling niet uitvoeren.