Zaaizaadhoeveelheden en plantdichtheden in Nederland

De NVWA heeft in opdracht van het Ctgb een zaaizaadhoeveelheden- en uitplantdichtheidtabel samengesteld, met daarin de voor Nederland gebruikelijke zaaizaadhoeveelheden en uitplantdichtheden per gewas op basis van gegevens van Plantum. Het format van de tabel is hetzelfde als de DTG-lijst en de teeltcycli-lijst, waardoor gewassen overzichtelijk gerangschikt staan. De nieuwe lijst is per 15 augustus 2018 opgenomen in de Evaluation Manual. Deze versie van de tabel geeft de juiste waarde voor de TGW van erwten weer.