Indeling kleine gewasgroepen sierteelt

Voor de sierteelt is door het Ctgb in samenwerking met de NVWA een indeling in kleine gewasgroepen gemaakt die vanuit landbouwkundig perspectief en vanuit risicoperspectief logisch is. Deze indeling leidt ertoe dat de meeste gewasgroepen kleiner zijn dan het maximale areaal voor kleine teelten (1000 ha bedekte teelten, 5000 ha onbedekte teelten). Nu kunnen aanvragers via NLKUG of zonale artikel 51-aanvragen een uitbreiding aanvragen voor deze gewasgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Lijst indeling kleine gewasgroepen sierteelt.