Per 1 januari 2018 geen NLKUGH meer mogelijk

In de aanvraag voor de herregistratie van een gewasbeschermingsmiddel (volgens artikel 80 (EU) 1107/2009) is het mogelijk toegelaten kleine toepassingen of lopende uitbreidingsaanvragen voor kleine toepassingen mee te nemen. Daarnaast komt nog wel eens het verzoek om tijdens de herregistratiebeoordeling, een uitbreidingsaanvraag met kleine toepassingen (NLKUGH) in behandeling te nemen. Dit is per 1 januari 2018 niet meer mogelijk.

Als de herregistratieaanvraag loopt, is het alleen mogelijk een uitbreiding kleine toepassingen aan te vragen op de bestaande toelating. Na het besluit over de herregistratie vervalt deze uitbreiding. Daarna kan op de geherregistreerde toelating een uitbreiding kleine toepassingen worden aangevraagd.

De mogelijkheden voor uitbreidingen met kleine toepassingen bij lopende renewalaanvragen van middelen (volgens artikel 43 (EU) 1107/2009 ) worden vastgelegd in een beleidsregelbesluit dat in ontwikkeling is.