Denk mee met beleid Ctgb

Bij het opstellen van beleid vraagt het Ctgb graag de inbreng van bedrijven, ngo’s, burgers en mede-overheden. Daarvoor bieden we gedurende de komende weken belanghebbenden de gelegenheid om een gemotiveerde reactie in te dienen op twee beleidsvoorstellen:

  • ‘Vergelijking uitkomsten Europese en Nederlandse beoordelingen met betrekking tot spuitdrift’
  • 'Melden van nieuwe informatie op grond van artikel 56 Verordening Gewasbeschermingsmiddelen en artikel  47 Biocideverordening'.

Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het College gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.