Onkruidbestrijdingsmiddel werkt in combinatie met resistent gemaakte biet

In de collegevergadering van oktober heeft het Ctgb een onkruidbestrijdingsmiddel toegelaten voor de teelt van suikerbieten die door klassieke veredeling resistent zijn gemaakt tegen de werkzame stoffen in dat middel. Het is voor het eerst dat een gewasbeschermingsmiddel dat zo werkt in ons land wordt toegelaten. Voor niet-resistente bieten is het middel niet bruikbaar. Het middel was al toegelaten in Frankrijk, de toelating in Nederland volgt uit een wederzijdse erkenning. Het middel is uitsluitend voor professioneel gebruik.

Ruim tachtig kleine toepassingen toegelaten

Met de collegebesluiten van oktober zijn onder andere ook ruim tachtig kleine toepassingen toegevoegd aan de medicijnkast van telers van kleine teelten. Het middel Met52OD bestrijdt insecten en mijten op basis van de schimmel Metarhizium anisopliae stam F52. Sporen van de schimmel dringen de te bestrijden insecten binnen. Het middel was toegelaten sinds 2015 en wordt nu uitgebreid met ruim veertig kleine toepassingen, breed variërend van onder andere groenten tot boomkwekerijgewassen. Voor de bodemtoepassing in wortel- en knolgewassen en de aangietbehandeling in potplanten is rekening gehouden met een ‘uitzonderlijke behoefte’. Dit wordt vastgesteld in overleg met het ‘loket kleine toepassingen’ van de NVWA, kijkend naar het landbouwkundig gebruik.

Ook het middel Karma was reeds toegelaten als schimmelbestrijder (2012) en wordt nu uitgebreid met ruim veertig kleine toepassingen voor een groot aantal gewassen, van voederbieten en granen tot groenten en sierteeltgewassen.

De behoefte aan kleine toepassingen was eerder onderwerp van gesprek in de speeddates die het Ctgb begin dit jaar organiseerde met telers. Wanneer telers, telersorganisaties en industrie bepaalde toepassingen belangrijk genoeg vinden, is het relatief eenvoudig om meerdere kleine toepassingen op het etiket te krijgen. Zo werd de uitbreiding van Met52OD niet aangevraagd door de toelatingshouder, maar door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Kleine toepassingen worden niet beoordeeld op werkzaamheid en de kosten voor een aanvraag zijn lager.