Rekenmodel handschoenen in behandeld gewas

Het RIVM publiceerde op 20 december 2018 het rapport “Safe re-entry for workers into plant protection product treated crops”. In het rapport presenteert het RIVM een nieuwe methode om te berekenen hoelang werknemers handschoenen moeten dragen om veilig met behandelde gewassen te kunnen werken. Het Ctgb laat alleen gewasbeschermingsmiddelen toe die bij gebruik volgens de voorschriften veilig zijn voor mens, dier en milieu. De veiligheid van werknemers is onderdeel van die beoordeling. Wanneer nodig schrijft het Ctgb het dragen van handschoenen voor.

Voor de middelen uit het rapport zijn in het huidige gebruiksvoorschrift geen handschoenen voorgeschreven. Dat volgde uit de Nederlandse beoordelingsmethodiek die het Ctgb toepaste ten tijde van de beoordeling van die middelen. Inmiddels is deze methode vervangen door een Europees vastgestelde methode die een andere afweging maakt waarbij de nadelen van het dragen van handschoenen geen rol spelen. In beide methodieken is de veiligheid van werknemers onderdeel van de beoordeling. Het feitelijke risico van de middelen is in de tussenliggende periode niet veranderd: bij gebruik volgens de voorschriften zijn deze middelen veilig voor werknemers. Bij de volgende periodieke herbeoordeling van deze middelen zal het Ctgb de geldende Europese methodiek toepassen.

Op basis van de Europese beoordelingsmethodiek kan enkel worden vastgesteld of het nodig is dat handschoenen worden voorgeschreven. Met de nieuwe methode is ook te bepalen hoelang de handschoenen moeten worden gedragen. Het Ctgb vindt de rekenmethode van het RIVM een interessante aanvulling op de Europese methodiek. Het Ctgb steunt dan ook de aanbeveling van het RIVM om deze rekenmethode daarvan onderdeel te maken.