Innovatiesubsidie voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie biedt subsidiemogelijkheden voor onder andere innovaties op het gebied van actieve stoffen voor gebruik in de agrarische bedrijfsvoering en de agri-food keten. Het doel moet zijn problematische stoffen te vervangen (bijv. rodenticiden). Daarbij kan het gaan om de ontwikkeling van nieuwe werkzame stoffen, maar ook om de ontwikkeling van niet-chemische alternatieven. De relevante onderwerpen staan opgesomd in het werkprogramma onder SFS-04-2019-2020 part B.

Voorstellen kunnen tussen 15 oktober 2019 en 22 januari 2020 worden ingediend bij de Funding & tender opportunitiies op de site van de EC.