Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of meer malen zijn aangetroffen boven de drinkwaternorm, met de bijbehorende meetgegevens.

Met ingang van januari 2021 gebruikt het Ctgb de meetgegevens over 2015-2019 voor de beoordeling van het drinkwatercriterium (nationale beoordeling gedrag in het milieu) voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater. De geactualiseerde lijst is te raadplegen op www.vewin.nl/stoffen. Aanvragers kunnen bij Vewin de ruwe data opvragen ten behoeve van de berekening van het 90-percentiel voor de individuele innamepunten, voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier.