Indienen DRR voor gewasbeschermingsmiddelen in kassen

Het interzonale Steering Committee heeft een akkoord bereikt over het indienen van de DRR (Draft Registration Report, concept beoordelingsrapport) voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in kassen.

Niet in alle Europese lidstaten zijn kassen hetzelfde als de kassen zoals wij die kennen uit het Westland. Er bestaan vooral in de Zuid-Europese lidstaten allerlei variaties in de bedekte teelt. De Europese lidstaten hebben in het IZSC (interzonal Steering Committee) nu een akkoord bereikt over de procedure voor de risicobeoordeling van verschillende aangevraagde kastoepassingen. Voor alle drie de Europese zones geldt dat hightech kassen en lowtech kassen interzonaal beoordeeld moeten worden. De overige bedekte teelten, waaronder walk-in tunnels, worden opgenomen en beoordeeld in het zonale DRR (Draft Registration Report). Hiermee maakt de IZSC voor aanvragers het onderscheid tussen verschillende kastoepassingen duidelijk voor het DRR.

Deze vereisten zijn van toepassing voor nieuwe aanvragen vanaf 1 juni 2022.