Samenvatting collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen 24 mei 2023

In het PDF-bestand staat het overzicht met de besluiten genomen tijdens de collegevergadering.

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingendatabank.