Hoe kan ik voor een gewasbeschermingsmiddel een toelating krijgen in een ander EU-land?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. bij een zonale aanvraag in Nederland (Nederland is ZRMS, zonale rapporteur lidstaat) kan tegelijkertijd een toelating in meer lidstaten binnen de centrale zone worden aangevraagd. Na toelating door Nederland kunnen de betreffende lidstaten als ‘concerned Member State' (cMS oftewel niet-ZRMS, nZRMS) een aanvullende beoordeling voor het nationaal addendum uitvoeren vóórdat de toelating in de betreffende lidstaat wordt afgegeven. 
  2. via 'wederzijdse erkenning': nadat een zonale toelating door de ZRMS is afgegeven (Nederland niet-ZRMS), kan een wederzijdse erkenning van deze toelating worden aangevraagd in een andere lidstaat en dus ook in Nederland. De procedure voor een aanvraag tot wederzijdse erkenning van een toelating is grotendeels gelijk aan de procedure onder 1. met Nederland als cMS. Ook de gegevens die het Ctgb nodig heeft zijn hetzelfde.