Is de Definitielijst ToepassingsGebieden (DTG-lijst) Europees geharmoniseerd?

Nee, de DTG-lijst (definitielijst toepassingsgebieden) is een Nederlandse lijst.