Is de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG-lijst) Europees geharmoniseerd?

Nee, de DTG-lijst (Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen) is een Nederlandse lijst.