Is een verwijzing naar nog niet eerder gebruikte stofdata, die niet van de middelaanvrager is, mogelijk onder Verordening 1107/2009?

Nee, wanneer in een lidstaat de stofdata van de werkzame stof nog niet zijn gebruikt voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en de stofdata niet van de aanvrager van het middel zijn, kan niet naar deze stofdata worden verwezen. De Verordening 1107/2009 biedt de middelaanvrager wel een aantal mogelijkheden waarom gebruik gemaakt kan worden van de stofdata.
Zo kunnen de stofdata gekocht worden of door de eigenaar namens de middelaanvrager worden ingediend. De middelaanvrager kan een vergelijkbaar stofdossier indienen of een statement aanleveren waarin aangeven staat dat delen van dit stofdossier voor deze specifieke middeltoelating niet nodig is.