Mag ik een gewasbeschermingsmiddel op een deel van het perceel (pleksgewijs, subperceel) toepassen?

Subperceel

Alle gewasbeschermingsmiddelen die volvelds mogen worden toegepast, mogen ook op een deel van het perceel worden ingezet mits het maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden uit het wettelijk gebruiksvoorschrift niet wordt overschreden en voldaan wordt aan de overige toepassingsvoorwaarden op het etiket. Een perceel of kas mag worden opgesplitst in subpercelen of kappen waarbij per subperceel/kap deze maximale frequentie mag worden toegepast. Voorwaarde is wel dat het een duidelijk afgebakend, herkenbaar en aaneengesloten areaal/kasgedeelte betreft waarvoor een aparte spuitregistratie wordt bijgehouden en waarbij het afgebakende subperceel/kap gedurende de teelt niet wijzigt. Hier controleert de NVWA op bij een inspectie.

Pleksgewijs

Daarnaast zijn er ook gewasbeschermingsmiddelen die al een pleksgewijze toepassing in het wettelijk gebruiksvoorschrift hebben staan. Op basis van de definitie van het Ctgb gaat het om een toepassing die pleksgewijs plaatsvindt (daar waar de aantaster of het plaagorganisme/ het onkruid aanwezig is) doch maximaal een oppervlakte beslaat van 10% van het betreffende perceel.