Hoe kan het dat het RIVM uitrekent dat voor middel X meer dan 30 dagen handschoenen moeten worden gedragen, terwijl het Ctgb helemaal geen handschoenen heeft voorgeschreven?

Het RIVM heeft de werkerblootstelling voor deze middelen doorgerekend aan de hand van het meest recente toetsingskader voor werkers (EFSA OPEX-model). Voor de toelating van middel X gold nog het Nederlandse toetsingskader die verfijningen in de risicobeoordeling toeliet waaruit volgde dat handschoenen voor werkers niet nodig waren. Omdat deze verfijningen stoelen op een solide wetenschappelijke basis waaruit veilig gebruik volgde, ziet het Ctgb geen aanleiding om de toelating van deze middelen vroegtijdig te herzien.