Wanneer is een middel illegaal op de markt of wanneer is het gebruik ervan illegaal?

Er zijn drie verschillende situaties te onderscheiden waarin een middel illegaal op de markt is of het gebruik van een middel illegaal is:

  1. Een middel zonder toelating;
  2. Een middel dat niet gebruikt wordt overeenkomstig het SPC of WG/GA (bijvoorbeeld  waar het een professioneel of niet-professioneel gebruik betreft);
  3. Een biocide middel dat gebruikt wordt voor een producttype groep (PT groep) waarvoor geen toelating is afgegeven.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA​) is de handhavende instantie op gebied van o.a. gewasbeschermingsmiddelen. Voor meldingen over onjuiste gebruik e.d. van gewasbeschermingsmiddelen e.d. kunt u contact met de NVWA opnemen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de handhavende instantie op gebied van o.a. biociden. Voor meldingen over onjuiste gebruik e.d. van biociden kunt u contact opnemen met ILT.