Zijn biostimulantia en groeiregulatoren gewasbeschermingsmiddelen?

Groeiregulatoren wel, biostimulantia niet. Meststoffen, biostimulantia en groeiregulatoren hebben invloed op de gezondheid van planten, maar vallen niet allemaal onder de gewasbeschermingsverordening. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening voor meststoffen (EU 2019/1009) vallen biostimulantia onder de meststoffen en zijn ze expliciet geschrapt uit de gewasbeschermingsverordening. Groeiregulatoren, stoffen die de groei van planten stimuleren of remmen maar geen voedingsstof of biostimulant zijn, vallen wel nog steeds onder de gewasbeschermingsverordening.

Begrippen

Groeiregulator: stof die in een lage concentratie de groei van planten stimuleert of remt, maar geen voedingsstof of biostimulant is.

Biostimulant: biostimulanten zijn geen werkelijke voedingsstoffen, maar ze stimuleren wel de natuurlijke voedingsprocessen van planten. Dit zijn eerder meststoffen dan gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze stoffen, mengsels en micro-organismen louter bedoeld zijn om de plant te helpen voedingsstoffen efficiƫnter te gebruiken, of de plant weerbaarder te maken tegen schommelingen in de temperatuur, de hoeveelheid licht, of water (a-biotische stress) en de kwaliteitskenmerken te verbeteren, of de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem vergroten. Ze vergroten de efficiƫntie van meststoffen waardoor planten minder voedingsstoffen nodig hebben.

Of een product valt onder de regels voor meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen is afhankelijk van wat het product doet en welke werking er wordt geclaimd.