Bezwaar en beroep

Wie het niet eens is met een besluit van het Ctgb kan daartegen bij ons bezwaar maken en eventueel aansluitend beroep instellen bij de rechter. Belangrijk is dat de bezwaarmaker belanghebbend is. Besluiten over een bezwaar tegen toegelaten middelen publiceren we in de toelatingendatabank bij het betreffende middel. Het Ctgb vindt het belangrijk ook inzicht te geven in het oordeel van de rechter over de besluiten. Op de pagina Bezwaar en beroep staat een overzicht van uitspraken in beroep.