Ctgb-reacties op EFSA-consultatie bijenrichtsnoer

In maart 2019 heeft de Europese Commissie aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) mandaat gegeven om binnen twee jaar het bijenrichtsnoer (de Bee Guidance) op onderdelen te herzien. EFSA heeft voor deze review een werkplan opgesteld waarin ook wordt voorzien in de consultatie van de risicobeoordelende instanties van lidstaten, in Nederland het Ctgb. EFSA heeft deze instanties gevraagd commentaar te leveren op de huidige versie van het EFSA-bijenrichtsnoer uit 2013.

Het bijenrichtsnoer beschrijft hoe aanvragers van een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen moeten onderbouwen dat gebruik van hun middel veilig is voor bijen. Een goed bijenrichtsnoer dient een groot maatschappelijk belang. Omdat het nog vrij lang duurt voordat EFSA de commentaren van alle lidstaten publiceert, besloot het Ctgb zijn reacties nu al openbaar te maken.

Het Ctgb heeft zijn reacties aan EFSA gegeven vanuit de wens van zowel het Ctgb als van de Nederlandse overheid om te komen tot een praktisch uitvoerbaar richtsnoer (guidance document), dat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke overwegingen en zo snel als mogelijk kan worden geïmplementeerd. Deze wens heeft het Ctgb gedurende de afgelopen jaren van ontwikkeling van dit richtsnoer steeds uitgesproken, verwoord onder andere in recente brieven van de Minister aan de Tweede Kamer.