Gevolgen Brexit voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een serie vragen en antwoorden over de consequenties van de Brexit voor het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen. We zetten de gevolgen voor de verschillende toelatingen op een rijtje:

Brexit: wat gebeurt er wanneer het VK zRMS is

Voor aanvragen met het Verenigd Koninkrijk (VK) als zonale rapporteur is door de directeuren van de lidstaten in de centrale zone besloten dat een ‘fall-back zRMS’ zal worden aangewezen.

Tot dat de Brexit een feit is kan het VK optreden als zonale rapporterend lidstaat (zRMS; in deze tekst wordt daarmee ook de interzonale rapporterend lidstaat bedoeld). Voor art. 33 aanvragen heeft de Commissie besloten dat indien de core-beoordeling en toelating in het VK zijn afgegeven vóór de Brexit-datum, de CMS-en tot 120 dagen na de Brexit-datum hebben om hun besluit te nemen.

Heeft het VK het core-besluit niet afgerond vóór de Brexit-datum dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De aanvraag is nog niet ingediend, of het VK is nog niet met de beoordeling begonnen. Aanvragers wordt gevraagd om per e-mail bij het zonale secretariaat aan te geven welke vervangende  zRMS hun voorkeur heeft. Het zonale secretariaat en de Central Zone Steering Committee (CZSC) wijzen direct na de Brexit een vervangende zRMS aan (‘fall-back zRMS’).
  2. Het VK is al met de beoordeling begonnen, maar heeft geen toelating afgegeven vóór de Brexit-datum. In dat geval coördineert de CZSC dat het dossier en de reeds volledig beoordeelde aspecten aan een vervangende zRMS worden overgedragen. Het is aan deze vervangende zRMS in welke mate deze stukken zullen worden herbeoordeeld, of overgenomen. Gedeeltelijk beoordeelde aspecten worden door het VK niet overgedragen, wat betekent dat deze volledig worden geëvalueerd door de vervangende zRMS, of dat de vervangende zRMS wacht tot het VK deze alsnog heeft afgerond (de aanvrager dient dit na te vragen bij de vervangende zRMS). Wanneer overdracht van documenten noodzakelijk is, gebeurt dit direct ná de Brexit-datum in één op één contact tussen de vervangende zRMS en het VK.  De vervangende zRMS is verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit. De aanvrager dient een nieuwe aanvraag bij de vervangende zRMS in te dienen en, afhankelijk van de lidstaat en de status van het dossier, zullen er zullen tarieven worden gevraagd.

Daar de Brexit leidt tot een grotere werklast voor de lidstaten, wordt verwacht dat de behandelingstijd voor aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen zal toenemen.

Wederzijdse erkenning op basis van een toelating in het VK:

Vanaf dat de Brexit een feit is, erkent de EU ook reeds genomen besluiten uit het VK niet meer als basis voor een wederzijdse erkenning. Gelet op de periode voor registreren en factureren van een dergelijke aanvraag (ca. 3 weken) en een beoordelingsperiode van 120 dagen volgens de Verordening is het verstandig om, indien mogelijk, een aanvraag wederzijdse erkenning te baseren op een toelating in een ander EU-land.

Parallelle handelsvergunningen:

De geldigheidsduur van parallelle handelsvergunningen is beperkt en wordt beïnvloed door eventuele handelsafspraken die voor de overgangsperiode worden gemaakt. Zo lang daar geen duidelijkheid over is, kan over de status van de handelsvergunningen in een eventuele overgangsperiode en daarna niets met zekerheid worden gezegd.