EU stemt in met uitstel Brexitdatum

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 blijvende EU-landen hebben ingestemd met uitstel van de Brexit tot uiterlijk 31 oktober 2019.

Verschillende gewasbeschermingsmiddelen en biociden ontlenen hun toelating in de EU aan een beoordeling en toelating in het Verenigd Koninkrijk. De bestaande onduidelijkheid over de definitieve Brexit-datum heeft gevolgen voor toelatingen elders in de EU op basis van een beoordeling in het Verenigd Koninkrijk.

De kans op een no deal Brexit blijft dus aanwezig, zolang het Britse parlement het akkoord over Brexit niet heeft goedgekeurd. Het blijft daarom belangrijk dat de overheid, bedrijven en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief de reële mogelijkheid van een ‘no deal’.

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Beoordelen en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebeurt op basis van binnen de EU geharmoniseerde verordeningen en guidances. Na de Brexit-datum is het Verenigd Koninkrijk geen Competent Authority meer. Voor het bedrijfsleven is het belangrijk zich dit tijdig te realiseren. Meer hierover staat op de pagina's Gevolgen Brexit voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen en voor aanvragen biociden. Daarnaast heeft de EC voor gewasbeschermingsmiddelen en ECHA een vraagbaak met informatie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Zie ook: