Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) – met of zonder akkoord – definitief uit de Europese Unie (EU). Over vervolgafspraken wordt op dit moment nog overlegd. De Nederlandse overheid zet zich in voor de belangen van Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven. Met sectoren die nadelige gevolgen voorzien, wordt gesproken over hoe het kabinet hen zo goed mogelijk kan bijstaan. Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland en tal van brancheorganisaties is een speciale Brexit-taskforce opgezet om mee te denken en input te leveren tijdens het hele proces. In Europa leveren ondernemers hun inbreng via Business Europe.

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Beoordelen en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebeurt op basis van binnen de EU geharmoniseerde verordeningen en guidances. Na 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk geen Competent Authority meer. Voor het bedrijfsleven is het belangrijk zich dit tijdig te realiseren. Meer hierover staat op de pagina's Gevolgen Brexit voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen en voor aanvragen biociden. Daarnaast heeft ECHA een vraagbaak met informatie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Zie ook: