Werkwijze bij veranderende classificatie en labeling

Om bij wederzijdse erkenningen verder te harmoniseren, past het Ctgb de manier aan waarop het ‘de laatste stand van de wetenschap’ hanteert bij de classificatie en labeling van middelen. Dit betekent voor de praktijk, dat het Ctgb bij wederzijdse erkenningen de etikettering die is opgesteld door de beoordelende lidstaat in principe overneemt. Toelatinghouders komen dan niet voor verrassingen te staan.

  • Als er een geharmoniseerde classificatie voor de werkzame stof is opgenomen in Annex VI deel 3 van de CLP-verordening, past het Ctgb de laatste stand van de wetenschap niet toe. Dit om ervoor te zorgen dat hierin geen verschillen tussen landen ontstaan.
  • Als er geen geharmoniseerde classificatie is of als deze is vastgesteld vóór de CLP-verordening in werking trad (20 januari 2009), past het Ctgb de laatste stand van de wetenschap wel toe. Maar alleen als voor het betreffende eindpunt – bijvoorbeeld een gevarenklasse – van de werkzame stof géén classificatie is opgenomen in Annex VI deel 3.

De kans dat kritische punten hierdoor worden gemist, ondervangt het Ctgb doordat het in de risicobeoordeling van middelen de laatste stand van de wetenschap altijd meeneemt.

Als het Ctgb als rapporteur member state de risicobeoordeling uitvoert, wordt hetzelfde beleid gevolgd.