De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft de regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Om wegwijs te worden in de CLP-verordening zijn een aantal ECHA guidance documenten beschikbaar.

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening verplicht voor mengsels, dus ook voor alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De labeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt voorgeschreven in het toelatingsbesluit.

Aanpassing etiket

Wanneer de etikettering van een product moet worden aangepast, bijvoorbeeld door een gewijzigde geharmoniseerde classificatie en labeling voor een van de componenten (ATP wijziging), dient hiervoor een aanvraag voor wijziging van de etikettering te worden ingediend. Voor producten onder overgangsrecht kan dit middels een WI formulier (optie 1.9) voor mineure wijzigingen Gewasbeschermingsmiddelen en voor mineure wijzigingen biociden. Voor middelen die onder de BPR vallen, moet de aanvraag worden ingediend via R4BP.

Zie ook

ECHA Uitleg over CLP