Etikettering volgens CLP

De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft de regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Om wegwijs te worden in de CLP-verordening zijn een aantal ECHA guidance documenten beschikbaar.

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening verplicht voor mengsels, dus ook voor alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De labeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt voorgeschreven in het toelatingsbesluit.

Zie ook

ECHA Uitleg over CLP

EU chemical legislation finder

ECHA heeft een zoekmachine voor EU-wetgeving inzake chemische stoffen.