Etikettering volgens CLP

Iedereen kent de pictogram voor ontvlambare stoffen of de doodskop met beenderen voor giftige stoffen. Wereldwijd worden dezelfde pictogrammen en zinnen over gezondheid en gevaar gehanteerd voor stoffen en mengsels. Het systeem is van de Verenigde Naties en daarvan bestaat ook een Europese variant, de CLP-Verordening.

De CLP-Verordening (1272/2008) regelt de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft de regels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Om wegwijs te worden in de CLP-verordening zijn een aantal ECHA guidance documenten beschikbaar.

Sinds 1 juni 2015 is de CLP-verordening verplicht voor mengsels, dus ook voor alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De etikettering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt voorgeschreven in het toelatingsbesluit.

Zie ook

ECHA Uitleg over pictogrammen

ECHA Uitleg over CLP

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk over CLP

Vergroot afbeelding
EU chemical legislation finder

ECHA heeft een zoekmachine voor EU-wetgeving inzake chemische stoffen.