Worden vogels ziek na eten rups die is bespoten met Bt-product ?

De Bacillus thuringiensis heeft alleen effect op bepaalde groepen insecten, niet op andere dieren. Uit proeven blijkt dat Bt geen effect heeft op de gezondheid van vogels (zoals koolmezen en pimpelmezen).