Gaan alle rupsen doodt als een boom bespoten is met Bacillus thuringiensis?

Ook andere rupsen gaan dood wanneer ze voldoende Bacillus thuringiensis binnen krijgen door het eten van bespoten bladeren. Maar er zijn enkele nuanceringen. De eikenprocessierups doorloopt zes larvenstadia. Bt is vooral effectief bij jonge rupsen in stadium 2-3, later zijn de rupsen minder gevoelig. Dat geldt ook voor andere rupsen en niet alle rupsen (en andere insecten) zijn op hetzelfde moment in de fase waarin ze gevoelig zijn voor Bt. Voor het bestrijden van de eikenprocessierups wordt Bt vooral ingezet tussen half april en eind mei.

Een bespoten boom blijft ook niet lang ‘giftig’ na gebruik van het middel, Bt behoudt zijn werking ongeveer een week.

Toepassers moeten de bomen bovendien vooraf controleren op beschermde soorten. De Vlinderstichting heeft het voorkomen van beschermde vlinders in kaart gebracht op zgn. ‘beheerkaarten’ die bij de stichting verkrijgbaar zijn.