Heeft grazen van gras waarop Bt-product terecht is gekomen effect op vee?

Stel dat spuitnevel van een Bacillus thuringiensis-product op weiland komt, dan heeft dat geen effecten op daar grazend vee. De Bacillus thuringiensis heeft alleen effect op bepaalde groepen insecten, niet op andere dieren. Vanuit de zorgplicht hebben de groenbeheerders wel de verplichting omwonenden vooraf te informeren. Bewoners die dat willen kunnen hun dieren dan tijdelijk verplaatsen.