Wat is het effect op waterorganisme als spuitnevel BT-product in de sloot komt?

Een toepasser moet bij de bespuiting rekening houden met windrichting en windkracht. Bij juist gebruik kan er slechts een geringe hoeveelheid Bt in de sloot komen. Bacillus thuringiensis handhaaft zich niet in slootwater. Uit onderzoek blijkt dat er geen blijvend effect is op het waterleven in de sloot. Bacillus thuringiensis heeft alleen effect op bepaalde groepen insecten, niet op andere dieren.