Is gebruik in openbaar groen van Bt-producten tegen de eikenprocessierups veilig voor andere insecten?

Behalve de eikenprocessierups, kan Bacillus thuringiensis ook effect hebben op kevers en tweevleugeligen zoals vliegen en muggen. De toegelaten toepassingen voldoen aan de normen die op landbouwgebied gelden voor nuttige insecten en waterorganismen. Gemeenten die Bt-producten toepassen zijn volgens de Wet natuurbescherming verplicht bomen en struiken van tevoren te controleren op de aanwezigheid van beschermde soorten.